Austro-Hungarian Web Site
Map of Hungary's Counties (before 1920)
Tip: To print the map, set your printer to landscape mode

 List of all Hungarian counties as they existed in 1913:

Abaúj-Torna Borsod Háromszék Maros-Torda Szatmár Udvarhely Modrus-Fiume
Alsó-Fehér Brassó Heves Moson Szeben Ugocsa Pozsega
Arad Csanád Hont Nagy-Küküllö Szepes Ung Szerém
Árva Csík Hunyad Nográd Szilágy Vas Varasd
Bács-Bodrog Csongrád Jász-Nagykun- Szolnok Nyitra Szolnok-Doboka Veszprém Veröce
Baranya Esztergom Kis-Küküllö Pest-Pillis-Solt-Kiskun Temes Zala Zágráb
Bars Fejér Kolozs Pozsony Tolna Zemplén
Békés Fogaras Komárom Sáros Torda-Aranyos Zólyom
Bereg Gömör Krassó-Szörény Somogy Torontál Fiume (town)
Beszterce-Naszód Györ Liptó Sopron Trencsén Belovár-Körös
Bihar Hajdú Máramaros Szabolcs Turóc Lika-Korbava

Source: Lelkes György: Magyar Helységnév-Azonosító Szótár. 2nd Edition, 1998 (extracted by Felix G. Game).


To Table of Contents meter Last changed on 3 Aug 2002